Laboratoře analýzy starobylé DNA

Laboratoře genetické analýzy starobylé DNA (ancient DNA, aDNA) byly zřízeny v letech 2006–2007. Založení umožnil výzkumný záměr Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy ČR, který získal Ústav archeologie a muzeologie Filozofické fakulty Masarykovy univerzity a jehož spoluřešitelským pracovištěm je i Laboratoř biologické a molekulární antropologie, která je odpovědná za antropologický výzkum historických populací. Vznik laboratoře předcházela idea pokusit se vybudovat pracoviště, které by se zabývalo aplikací genetického výzkumu do historické antropologie.

Výuka purifikace starobylé DNA

Laboratoř se konkrétně zabývá analýzou starobylé DNA (aDNA, ancient DNA) pocházející z kosterních pozůstatků historických populací. V rámci přesunu laboratoří do Univerzitního kampusu Bohunice byly nové prostory plánovány tak, aby splňovaly přísná mezinárodní kritéria pro práci s aDNA. Pro každý krok analýzy je separovaná samostatná místnost vybavená předsíňkou, UV lampami, nezávislou cirkulací vzduchu atd. Celkem Laboratoře genetické analýzy starobylé DNA zahrnují:

  • Místnost pro vzorkování
  • Laboratoř izolace starobylé DNA
  • Laboratoř amplifikace
  • Laboratoř post PCR analýz

Laboratoře jsou vybaveny standardními přístroji pro extrakci a purifikaci DNA, amplifikaci DNA metodou PCR, gelovou elektroforézu, přípravu genomových knihoven pro sekvenování druhé a třetí generace a vhodné uchovávání vzorků.

Mimo to v rámci Ústavu experimentální biologie a CEITEC v rámci UKB využíváme širokou škálu dostupných přístrojů pro ověření kvality a kvantity DNA (real time qPCR, fragmentační analýza, fluorimetrické metody, měření absorbance atd.), pro sekvenování druhé a třetí generace a proteomických metod.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info