Pracovníci LBMA zajišťují výuku řady specializovaných předmětů v rámci Přírodovědecké fakulty MU:

PřF:Bi0124 Forenzní genetika

PřF:Bi3337 Specializační seminář Biologie člověka 2

PřF:Bi5120 Antropologie

PřF:Bi5120c Antropologie cvičení

PřF:Bi5124 Antropogenetika v praxi

PřF:Bi6124 Laboratorní praxe v historické antropologii

PřF:Bi8121 Funkční antropologie

PřF:Bi8123 Terénní praxe v historické antropologii

PřF:Bi8128 Exkurze - HUBI

PřF:Bi8145 Základy dentální antropologie

PřF:Bi7123 Klinická antropologie

PřF:Bi6123 Auxologie

PřF:Bi7126 Úvod do periodizace dějin se zaměřením na historické populace a jejich pohřbívání

PřF:Bi7129 Fyzikální metody v Biologii člověka

PřF:Bi9121 Antropologie výživy a rytmických změn

PřF:Bi6126 Laboratorní praxe při práci s aDNA

PřF:Bi8270 Biologická variabilita člověka

PřF:Bi5130 Základy práce s lidskou aDNA

Dále pracovníci LBMA zajišťují vedení bakalářských a diplomových prací s antropologickými a antropogenetickými tématy.

Příklady témat bakalářských prací:

Mgr. Petra Poláčková

Typy mutilací lidského chrupu historických populací

Bc. Romana Sarvašová

Výzkum laktázové perzistence u historických populací

Bc. Aneta Vondráková

Rutilismus v historii lidstva

 

Příklady témat diplomových prací:

Mgr. Katka Novotná

Analýza historického zubního kamene ošetřeného chemickou konzervací

Mgr. Ondřej Vaculík

Analýza mitogenomu pomocí metod NGS

Mgr. Chocholová

Identifikace bakteriálně přenosných nemocí z historického zubního kamene

Mgr. Kamila Gajdúšková

Archeologicko - genetický výzkum kosterních pozůstatků z lokality Rousínov – Ferobet

 

Během studia posluchači absolvují také exkurze do nejvýznamnějších archeologických a paleolitických lokalit.

Exkurze do Znojma Hradiště 2020

Exkurze Pekárna 2020

Studium a stáže v zahraničí

Bakalářští i magisterští studenti Biologie člověka mají řadu příležitostí během svého studia vycestovat do zahraničí v rámci studijních pobytů nebo pracovních stáží.

Více informací o aktuálních výzvách a programech naleznete na https://czs.muni.cz/cs/

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info