Program Biologie člověka

Motem programu Biologie člověka je heslo:

„Všechno lidstvo je jednoho původu“

Je to životní motto významného amerického antropologa českého původu Dr. Aleše Hrdličky.

Bez popisku

Informace pro uchazeče magisterského studijního programu Biologie člověka

 

Co nabízíme?

  • Do navazujícího magisterského studia v programu Biologie člověka se může přihlásit absolvent bakalářského studijního biologického nebo medicínského studijního oboru, výjimečně i archeologického.
  • Ke studiu je přijat na základě výsledku přijímací zkoušky, která je v rozsahu předmětů státní závěrečné zkoušky v bakalářském stupni studia ve specializaci Biologie člověka ve studijním programu Experimentální a molekulární biologie.
  • Studium vede k získání vysoce specializovaného vzdělání v multidisciplinárním oboru reflektující současné trendy ve výzkumu biologické podstaty člověka.
  • Program Biologie člověka je zaměřena nejen na získání teoretických znalostí a vědomostí, ale poskytuje také vysoce odbornou praktickou průpravu v široké škále moderních laboratorních a antropologických metod. Výuka je také rozšířena o možnosti archeologické terénní praxe a exkurze.

Proč studovat právě u nás?

  • Magisterský studijní program Biologie člověka je koncipován jako multioborový studijní obor biologických věd s přesahem do historie a archeologie.
  • Studenti v navazujícím magisterském studiu čerpají bohatých znalostí biologických věd, jejichž poznatky se učí aplikovat na vybranou problematiku výzkumu biologické podstaty člověka.
  • Studium probíhá v moderním prostřední Univerzitního Kampusu Bohunice, kde jsou k dispozici interaktivní přednáškové místnosti, odborně vybavené učebny laboratorních praktik a také vysoce specializované vědecké Laboratoře biologické a molekulární antropologie (LBMA, více informací zde) koncipované jako pro antropologické analýzy, tak i pro genetické analýzy historických nálezů.
  • Výuku zajišťují odborníci v oboru s bohatými vědecko-výzkumnými i pedagogickými zkušenostmi, včetně mezinárodních, pravidelnou vědeckou publikační činností a aktivitou na poli popularizaci vědy.
  • Pracoviště LBMA dlouhodobě spolupracuje s řadou zahraničních institucí, což studentům usnadní možnost vycestování na zahraniční studijní pobyt.

Co se u nás naučíte?

Jaké jsou podmínky přijetí na studium magisterského studijního programu Biologie člověka?

Ke studiu je přijat na základě výsledku přijímací zkoušky, která je v rozsahu předmětů státní závěrečné zkoušky v bakalářském stupni studia ve specializaci Biologie člověka ve studijním programu Experimentální a molekulární biologie. Aktuální informace naleznete zde.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info