Studijní program Experimentální a molekulární biologie

Specializace Biologie člověka

Motem specializace Biologie člověka je heslo:

„Všechno lidstvo je jednoho původu“

Je to životní motto významného amerického antropologa českého původu Dr. Aleše Hrdličky.

Bez popisku

Informace pro uchazeče bakalářského studijního programu Experimentální a molekulární biologie, specializace Biologie člověka

 

Co nabízíme?

 • Bakalářský program Experimentální a molekulární biologie, specializace Biologie člověka zkoumá biologickou podstatu člověka, a to od jejích kořenů, počínaje evolucí druhu Homo sapiens sapiens, až po současné lidstvo. Výzkum je směřován od klasického antropologického přístupu po úroveň genetickou a molekulárně biologickou, a to jak u jednotlivců i u celých populací.
 • Během tříletého studia si studenti osvojí nejen hluboké znalosti z široké škály oborů biologických věd a základy chemických oborů, praktické znalosti laboratorních metod, ale také základy vysoce specializovaných znalostí. V rámci zpracování bakalářské práce pak prokáží své schopnosti vyhledat odbornou literaturu, včetně zahraničních zdrojů, pochopit ji, analyzovat a získané informace shrnout ucelenou a přehlednou formou jako odbornou literární rešerši.

Proč studovat právě u nás?

 • Bakalářský program Experimentální a molekulární biologie, specializace Biologie člověka je svým multidisciplinárním pojetím zcela unikátní. Propojení genetiky a molekulární biologie s antropologickými metodami reflektuje trendy 21. století a mezinárodní nároky kladené na výzkum člověka.
 • Studium probíhá v moderních prostorách Univerzitního kampusu Bohunice, ve špičkově vybavených přednáškových místnostech, učebnách a laboratořích.
 • Pracoviště zajišťující výuku dlouhodobě spolupracují s předními českými i zahraničními vědeckými institucemi. Studenti tak mají možnosti vycestovat na zahraniční studijní pobyty nebo absolvovat pracovní stáže.
 • Studenti během svého studia získají širokou škálu vědomosti a dovedností, což zajišťuje jejich dobré pracovní uplatnění.

Jaké jsou podmínky přijetí na studium bakalářského studijního programu Experimentální a molekulární biologie, specializace Biologie člověka?

Povinná písemná zkouška je stejná pro všechny specializace bakalářského programu Experimentální a molekulární biologie a skládá se ze dvou částí:

 1. Test studijních předpokladů
 2. Odborný test z biologie se základy chemie:

Další informace o přijímacích zkouškách na PřF MUNI včetně podmínek pro prominutí přijímací zkoušky najdete zde.

Jaké vás čekají předměty?

Společný základ programu Experimentální a molekulární biologie:

Buněčná biologie, Obecná genetika, Fyziologie živočichů, Histologie a organologie, Fyziologie rostlin, Obecná mikrobiologie, Fylogeneze a diverzita živočichů, Molekulární biologie, Biochemie a další.

Profilační předměty specializace Biologie člověka

Anatomie, Základní antropologická metodika I a II, Auxologie a další.

Studijní plán pro Bc. studium si můžete prohlédnout zde.

Co se u nás naučíte?

 • osvojíte si širokou základnu znalostí klíčových biologických oborů jako základ pro užší specializaci
 • popsat fungování lidského těla od úrovně řízení genomu, přes buněčné procesy až po anatomii orgánových soustav a topografii těla
 • základy práce v biologických a chemických laboratořích, správnou laboratorní praxi
 • samostatně vyhledávat českou i zahraniční odbornou literaturu, pochopit a interpretovat její obsah, formulovat vlastní teze
 • sepsat odbornou literární rešerši na dané téma
 • prezentovat získané poznatky na profesionální úrovni v českém i anglickém jazyce
 • popsat růst a vývoj člověka od narození do stáří
 • používat základní antropologickou metodiku pro výzkum prehistorických a historických populací
 • aplikovat antropologické metody na výzkum současného člověka na základě studia vzorků (lidí) různých skupin současné populace (tzv. probandů).

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info