Laboratoř biologické a molekulární antropologie

Laboratoř biologické a molekulární antropologie 

Náš výzkum

Historie pracoviště

Laboratoř biologické a molekulární antropologie (LBMA) byla založena v únoru 2008 jako jedno z pracovišť Ústavu experimentální biologie Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity. V roce 2010 byla Laboratoř biologické a molekulární antropologie přemístěna z nevyhovujících prostor v areálu Přírodovědecké fakulty na Kotlářské do nově vybudovaného Univerzitního Kampusu v Bohunicích (UKB). Celé pracoviště je zde koncipováno tak, aby vznikly samostatné laboratoře pro antropologický výzkum, laboratoře pro genetický výzkum starobylé DNA, depozitáře a zázemí pro studenty i zaměstnance.

LBMA svou činnost soustředí na výzkum oblasti biologických znaků lidské populace od jejích historických kořenů až k současné žijící lidské populaci. Výzkum se tedy zaměřuje jak na historickou antropologii, paleopatologii či genetiku, tak i na živého člověka. Lidská variabilita je zkoumána od genotypu až po fenotypu a od fenotypu po genotyp.

Pracovníci LBMA provádějí také terénní výzkum na archeologických lokalitách, při záchranných archeologických výzkumech, v hrobkách, v kostnicích či v kostelech. Analýzy historického kosterního materiálu jsou tak vedeny kontinuálně a v kontextu, od exkavace skeletů, přes antropologickou analýzu, genetickou analýzu až po finální hodnocení dat, diskusi s archeology a zasazení získaných poznatků do historické situace.

Laboratoř biologické a molekulární antropologie spolupracuje na výzkumech s dalšími vědeckými pracovišti, antropologickými, archeologickými, biologickými, muzejními a lékařskými. Kromě výzkumu vědeckého výzkumu historických populací konaného ve spolupráci s archeologickými institucemi Laboratoř biologické a molekulární antropologie poskytuje také servis v podobě soudně znaleckých posudků týkajících se historických populací policejním orgánům i soukromníkům.


Příklady spolupráce

  • Katedra historie Pedagogické fakulty MU
  • Archeologický ústav, FF MU
  • MZM v Brně
  • Archaia Brno
  • Archaia Olomouc
  • Klub vojenské historie
  • Masarykovo muzeum v Hodoníně
  • ÚAPP
  • Univerzita Komenského v Bratislavě
  • Instituto de Estudios Scientificos en Momias –IECIM, Madrid, Španělsko

Výuka

Pracovníci Laboratoře biologické a molekulární antropologie se podílejí na výuce studentů Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity, a to zejména prostřednictvím přednáškové činnosti a vedením bakalářských, magisterských a doktorských prací na témata týkající se biologické podstaty člověka

Praktická výuka osteologie

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info