Laboratoř biologické a molekulární antropologie 

Náš výzkum

Historie pracoviště

Laboratoř biologické a molekulární antropologie (LBMA) byla založena v únoru 2008 jako jedno z pracovišť Ústavu experimentální biologie Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity. V roce 2010 byla Laboratoř biologické a molekulární antropologie přemístěna z nevyhovujících prostor v areálu Přírodovědecké fakulty na Kotlářské do nově vybudovaného Univerzitního Kampusu v Bohunicích (UKB). Celé pracoviště je zde koncipováno tak, aby vznikly samostatné laboratoře pro antropologický výzkum, laboratoře pro genetický výzkum starobylé DNA, depozitáře a zázemí pro studenty i zaměstnance.

LBMA svou činnost soustředí na výzkum oblasti biologických znaků lidské populace od jejích historických kořenů až k současné žijící lidské populaci. Výzkum se tedy zaměřuje jak na historickou antropologii, paleopatologii či genetiku, tak i na živého člověka. Lidská variabilita je zkoumána od genotypu až po fenotypu a od fenotypu po genotyp.

Pracovníci LBMA provádějí také terénní výzkum na archeologických lokalitách, při záchranných archeologických výzkumech, v hrobkách, v kostnicích či v kostelech. Analýzy historického kosterního materiálu jsou tak vedeny kontinuálně a v kontextu, od exkavace skeletů, přes antropologickou analýzu, genetickou analýzu až po finální hodnocení dat, diskusi s archeology a zasazení získaných poznatků do historické situace.

Laboratoř biologické a molekulární antropologie spolupracuje na výzkumech s dalšími vědeckými pracovišti, antropologickými, archeologickými, biologickými, muzejními a lékařskými. Kromě výzkumu vědeckého výzkumu historických populací konaného ve spolupráci s archeologickými institucemi Laboratoř biologické a molekulární antropologie poskytuje také servis v podobě soudně znaleckých posudků týkajících se historických populací policejním orgánům i soukromníkům.


Příklady spolupráce

 • Katedra historie Pedagogické fakulty MU
 • Archeologický ústav, FF MU
 • Moravské zemské muzeum v Brně
 • Archaia Brno
 • Archaia Olomouc
 • Klub vojenské historie
 • Masarykovo muzeum v Hodoníně
 • Ústav Archeologické Památkové Péče
 • Univerzita Komenského v Bratislavě
 • Institute for the Scientific Investigation on Mummies, Madrid, Španělsko
 • Museo Antropológico Montané, University of Havana, Havana, Kuba
 • Mendelovo muzeum MU
 • Laboratory for bio-anthropology and ancient DNA research, Hebrew University of Jerusalem, Izrael
 • Interdisciplinary Center for Archaeology and the Evolution of Human Behaviour, Universidade do Algarve, Portugalsko

Výuka

Pracovníci Laboratoře biologické a molekulární antropologie se podílejí na výuce studentů Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity, a to zejména prostřednictvím přednáškové činnosti a vedením bakalářských, magisterských a doktorských prací na témata týkající se biologické podstaty člověka

Praktická výuka osteologie

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info